Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
EN
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Kontakt » Biuro Obsługi Pacjenta » Formularz reklamacyjny
Dostosuj czcionkę: A A A

Formularz reklamacyjny

UWAGA !!! W sytuacji, gdy reklamacja dotyczy wydanego orzeczenia, zaświadczenia, opinii, prosimy wysyłać reklamację listem poleconym lub złożyć osobiście załączając oryginalne dokumenty, będące podstawą zgłaszanej reklamacji.

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwestionowania leczenia podjętego w Centrum Medycznym Luxmed, a kontynuowanego poza placówka, do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentacji medycznej (w tym wyników badań) z leczenia poza placówkami Centrum Medycznego Luxmed.


  • Formularz reklamacyjny
Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy: -
Miejscowość:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Opis reklamacji:
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
  

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Pacjenci” jest Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o. Dane przetwarzane będą do celów związanych ze świadczonymi usługami. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych wynika z  Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Kosmetologia